Rechtvaardigheid secundair onderwijs

Het lesmateriaal voor de jaarwerking voor scholen is thematisch opgebouwd. We werken rond brede onderwerpen waar jullie in de klas mee aan de slag kunnen gaan. De themamappen reiken jullie de tools aan om de dialoog op gang te trekken en samen te reflecteren over wat het thema nu precies inhoudt. Sommige films krijgen ook een individuele lesmap, vaak zijn dit titels die ook zijn opgenomen in het programma van het filmfestival voor scholen. 

Wat is rechtvaardigheid?

 • Een vraag met vele antwoorden. Simpel gezegd is rechtvaardigheid het principe waarbij gelijke gevallen altijd gelijk behandeld worden. En dit op alle niveaus van de maatschappij, bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs, huisvesting, ... In onze klas moet iedereen gelijk behandeld worden. Als 2 mensen dezelfde fout maken op een toets, verliezen ze allebei een punt. Dat is rechtvaardig. Of in het ziekenhuis moet een een arts iedereen gelijk behandelen en op het juiste moment verzorgen. Dit betekent dat hij rijke mensen niet eerder mag behandelen dan arme mensen.

 

Wat betekent rechtvaardigheid voor jou?

Ben jij al eens oneerlijk behandeld geweest? Wat is er gebeurd en wat heb je eraan gedaan?

Ethiek

 • Rechtvaardig handelen gaat hand in hand met ethiek. Daarbij stellen we ons de vraag of iets goed of slecht is, juist of fout. We kijken ook kritisch naar hoe we in bepaalde situaties moeten handelen. 

OPDRACHT

 • Stellingen over rechtvaardigheid.
 • Een leuke oefening voor in de klas. Bekijk deze stellingen en oordeel of ze rechtvaardig zijn. Onderbouw ook je antwoord:
 •  
 • - Het is rechtvaardig dat je een verblijfsvergunning nodig hebt om in een ander land te mogen wonen. 
 • - Als ik uit een ander land zou komen, zou ik geen verblijfsvergunning aanvragen maar me verstoppen. 
 • - Iedereen mag wonen waar hij wilt. 

Rechtvaardigheid versus gevoel

 • Soms gaat rechtvaardigheid in tegen je gevoel. Of omgekeerd. Als bijvoorbeeld een goede vriend of familielid jou iets vertelt, ga je dat geloven. Maar misschien is het niet de waarheid? Ref naar JOJO Rabit waarin hij zijn denkbeeldige vriend Hitler gelooft terwijl zijn ouders onderdak bieden aan het Duitse meisje.
 • De moderne mensenrechten zijn vastgelegd in 1966. Er bestaan wel 100 verschillende mensenrechten, vervat in internationale verdragen. Bij de geboorte zou je deze rechten standaard moeten verwerven, bijvoorbeeld het recht op vrije meningsuiting, het recht op leven, het recht op bescherming tegen marteling en zelfbeschikkingsrecht,…
 •  
 • Bekijk ter ondersteuning de bovenstaande video

OPDRACHT

 • Er bestaan 100 verschillende mensenrechten, dus het is moeilijk om ze hier allemaal op te sommen.
 • Zoek jou top 3 van mensenrechten bijeen.

Welke zijn dat? Waarom deze? Heb je ook mensenrechten gevonden waar je zelf niet achter staat? Waarom niet?