Feestdagen Secundair onderwijs

Het lesmateriaal voor de jaarwerking voor scholen is thematisch opgebouwd. We werken rond brede onderwerpen waar jullie in de klas mee aan de slag kunnen gaan. De themamappen reiken jullie de tools aan om de dialoog op gang te trekken en samen te reflecteren over wat het thema nu precies inhoudt. Sommige films krijgen ook een individuele lesmap, vaak zijn dit titels die ook zijn opgenomen in het programma van het filmfestival voor scholen.

Feestdagen

Feestdagen zijn dagen waarop een (vaak historische) gebeurtenis op nationale of internationale schaal worden herdacht en gevierd. Dit kan gebeuren door iedereen of door bepaalde specifieke groepen. 

 

In België vindt onze nationale feestdag plaats op 21 juli. Dan herdenken we dat ons land in 1830 onafhankelijk werd en vieren we onze vrijheid. Deze feestdag is enkele belangrijk voor de Belgen, en niet voor de rest van de wereld. Onder de Belgische bevolking zijn er ook nog feestdagen die enkel gelden voor een specifieke geloofsgroep, bijvoorbeeld kerstmis of het suikerfeest. 

 

Leuk meegenomen: feestdagen zijn vaak bij wet vastgelegd en dat zorgt ervoor dat de school dan een dagje de deuren sluit! 

Feestdagen over heel de wereld

Feestdagen komen voor in alle maten en vormen. Zo hebben we nationale, maar ook internationale feestdagen, religieuze feestdagen en persoonlijke feestdagen.

 

Opdracht: Zoek per twee van iedere soort feestdag drie voorbeelden.

 

Bijvoorbeeld:

Nationale feestdagen: dag van de arbeid, President’s day, Prinsjesdag

Internationale feestdagen: Internationale vrouwendag, dag van de vrede, Herdenkingsdag voor de holocaust, Europadag

Religieuze feestdagen: Magha Puja, Kerstmis, Pinksteren, Divali, Suikerfeest, Pasen

Persoonlijke feestdagen: Verjaardag, Naamdag, Huwelijksverjaardag

Verschillende culturen

Feestdagen zijn cultuurgebonden. Je kan met verschillende culturen in hetzelfde land wonen, maar dat betekent nog niet dat jullie dezelfde feesten vieren in het leven. Iedere gewoonte, iedere traditie, ieder feest is voor een cultuur persoonlijk en normaal. De grootste verschillen schuilen in de grote diversiteit aan culturele waarden. Dit bepaalt ons gedrag, ons denken en onze houding.

 

Welke cultuur lijkt volgens jullie het minst op je eigen cultuur?

Zijn er veel verschillende mensen in je omgeving met een andere cultuur? Wat voor feestdagen vieren zij?

  • Een feestdag kan voor sommige mensen een hoogtepunt van het jaar zijn. Het is een moment om even rust te nemen, niet naar school of werk te moeten gaan of gezellig samen te zijn met vrienden of familie om een feestje te bouwen. 

 

Welke feestdag vieren jullie thuis? 

Hoe vieren jullie dat?

Waarom is dat belangrijk voor jou?