Feestdagen lager onderwijs

Het lesmateriaal voor de jaarwerking voor scholen is thematisch opgebouwd. We werken rond brede onderwerpen waar jullie in de klas mee aan de slag kunnen gaan. De themamappen reiken jullie de tools aan om de dialoog op gang te trekken en samen te reflecteren over wat het thema nu precies inhoudt. Sommige films krijgen ook een individuele lesmap, vaak zijn dit titels die ook zijn opgenomen in het programma van het filmfestival voor scholen. 

Feestdagen

  • Feestdagen zijn dagen zijn dagen waarop er een bijeenkomst is om een vrolijke gebeurtenis te vieren. Hieronder kunnen we een verjaardag verstaan, maar ook bijvoorbeeld Sinterklaas of het suikerfeest.
  •  
  • Wat is voor jullie een feestdag?
  • Wat doen jullie op deze feestdag dan?
  • Is er veel lekker eten of wordt er misschien gedanst?

Feestdagen over heel de wereld

Over heel de wereld zijn er verschillende feestdagen en in elk land kan dat anders zijn. In dat geval spreken we van nationale feestdagen. 

 

Kennen jullie feestdagen van andere landen?

Voorbeeld: Koningsdag in Nederland, 4th of july in Amerika

 

Jouw verjaardag kan ook een feestdag zijn, dit noemen we persoonlijke feesten.

Divali

De belangrijkste feestdag van India is Divali. Dit is een vijfdaags feest van het licht. Het is net zoals Kerstmis bij ons een vrolijk feest waarbij alle mensen samen komen, bijvoorbeeld hindoes, sikhs, jaïns en zelfs sommige boeddhisten. Het is het feest van de overwinning van het goede over het kwade en van het licht over de duisternis. Iedere dag heeft zijn eigen tradities.

Thanksgiving

Deze feestdag vindt vooral plaats in Noord-Amerika en is één van de populairste feestdagen waarbij familie samenkomt. Thanksgiving is een dag die gericht is op gezelligheid en lekker eten, en niet per se op cadeaus. Tijdens dit feest zijn de mensen dankbaar voor al hetgeen ze hebben in het leven. Het is ook een goed moment om nieuwe banden met oude vrienden of familie aan te halen.

Chanoeka

Chanoeka is een feestdag die gevierd wordt bij de Joden. Tijdens dit feest wordt het verhaal van de Makkabeeën herinnerd en het wonder van de olie gewaardeerd. Ook hier staan cadeautjes krijgen niet centraal, al krijgen kinderen soms wel kleine geschenken. Op Chanoeka komt de hele familie bijeen en worden de familiebanden versterkt.

Ramadan

De Ramadan is een feest dat door bijna 2 miljard mensen ter wereld gevierd wordt. Er wordt een hele maand lang overdag gevast (= niet eten en drinken) en de bedoeling is dat iedereen goed nadenkt over het goede en de gemeenschap. De viering eindigt met een suikerfeest, een groot driedaags feest dat het einde vormt van de lange vastenperiode. Families en vrienden komen dan samen en eten al het lekkers dat ze maar kunnen bedenken! 

Opdracht

  • Onze bevolking bestaat uit mensen van verschillende origines en culturen. Dat wil zeggen dat hier ook mensen wonen die oorspronkelijk niet uit België komen, maar afkomstig zijn van een ander land. Hierdoor ontstaat er een mix in onze bevolking.
  •  
  • Zitten er bij jullie in de klas ook mensen met een andere origine? Hebben zij andere feestdagen als jullie?

Opdracht

  • Hoe leuk zou het zijn mochten wij zelf een feestdag in het leven kunnen roepen? Wat voor feestdag zou dat zijn? Hoe zou die noemen? Is er veel eten? Zijn er veel mensen? Zijn er cadeautjes?
  •  

Bedenk je eigen feestdag met de persoon naast je en deel hem nadien met de klas. Wat is voor jou belangrijk met een feestdag?