Wie zijn de Innu?

Mikuan en Shaniss wonen in een Innugemeenschap. Maar wie zijn de Innu nu juist? En wat betekent het precies om een Innu te zijn?

Oorspronkelijke bevolking

De Innu vormen, samen met enkele andere bevolkingsgroepen, de oorspronkelijke bewoners van Canada. Dit betekent dat zij er woonden voordat hun land werd ingepalmd door een ander volk of voor de Europeanen het continent koloniseerden. Zo ken je ongetwijfeld ook de Sioux of Cherokee, de oorspronkelijke bewoners van andere Amerikaanse regio's. Zij werden jaren Indianen genoemd, wat geen correcte benaming is.

 

Veel oorspronkelijke bevolkingsgroepen zijn in het verleden heel geweldadig behandeld. Ook nu zijn ze helaas vaak het slachtoffer van discriminatie. Lees hier wat mensenrechtenorganisatie Amnesty International er over te zeggen heeft.

Geen Inuit

Het is dus beter om te spreken over Sioux of Cherokee dan over Indianen. Ook de term Eskimo's wordt als beledigend ervaren. Zeg gewoon Inuit, zoals het volk zich zelf noemt. De woorden Inuit en Innu betekenen 'mensen'. Nochtans zijn de Innu géén Inuit. De Innu lijken weliswaar erg op de Inuit qua uiterlijk en cultuur - de kolonisten noemden hen zelfs 'de Kleine Eskimo's' -, maar toch zijn ze geen familie van elkaar. Velen denken echter dat Innu en Inuit twee namen zijn voor hetzelfde volk.

 

Net als de Innu wonen de Inuit in Canada, zij het in het noorden van het land in plaats van in het oosten. Behalve in Canada wonen de Inuit trouwens ook in Groenland.

Territorium

Terwijl de Inuit in het noorden leven, wonen de Innu's in het oosten van Canada - meer bepaald in de provincies Québec en Labrador. Daar vertoefden ze tot halverwege de twintigste eeuw vrijwel ongestoord. Er waren toen immers nog geen wegen of spoorwegen aangelegd in die gebieden.

Zou jij soms graag in een ongerept gebied willen wonen? In een kleine gemeenschap, weg van de bewoonde wereld? Waarom wel/niet?

Nomaden

Oorspronkelijk zijn de Innu een nomadisch volk. Dat betekent dat ze steeds rondtrokken. Dat rondtrekken gebeurde in kleine gemeenschappen van slechts enkele families, op zoek naar goede jachtgebieden. Slapen deden de Innu in tenten. Enkel op bepaalde momenten van het jaar verzamelden ze met velen op één plaats voor het uitvoeren van rituelen.

 

Blijf jij graag zo lang mogelijk op één plaats wonen of hou je ervan om regelmatig te verhuizen? Hoezo?

Van oudsher zijn de Innu een sjamanistische cultuur. Dat betekent dat ze geloven in een onzichtbare geesteswereld. Deze geesten kunnen worden aangewend door een sjamaan (een soort priester) die in trance geraakt en op die manier bijvoorbeeld ziektes kan genezen. Sjamanisme komt overal ter wereld voor en bestaat ook vandaag nog op veel plaatsen. Ook in onze contreien zijn er mensen die zich bekwamen in het sjamanisme, zoals je kan zien in de video.

Geloof jij in het bestaan van geesten?

Jagers-verzamelaars

Hoewel de Innu erom bekend staan dat ze sap aftapten van esdoorns, leefden ze voornamelijk van de jacht en visvangst. De winters in Canada zijn immers heel streng, waardoor er niet altijd plantaardig voedsel voorhanden was. Herten waren lange tijd de voornaamste bron van voedsel en nutsvoorzieningen. De Innu maakten niet enkel tenten en kleren van hertenleer, ze verhandelden ook bont. Om die reden prijken er twee hertenschedels op de officiële Innu-vlag.

 

Nochtans waren de oude Innu echte dierenliefhebbers. Ze zagen de jacht als een vorm van wederzijds respect tussen dier en mens. Zie jij dat ook zo?

In KUESSIPAN kan je ook horen dat de Innu een eigen taal spreken. Kan jij er iets van verstaan? Wellicht niet. Misschien begrijp je de Franse ondertitels?