Kuessipan - het boek

Wist je dat KUESSIPAN een boekverfilming is? En niet zomaar een boek, een gedichtenbundel! Ontdek meer over de schrijfster, de titel en de moeilijke omzetting van woord naar beeld.

Schrijfster Naomi Fontaine

Het boek KUESSIPAN werd geschreven door Naomi Fontaine. Zij is de meest prominente Franstalige schrijfster van Inheemse origine in Canada. Ook zij groeide op in een Innu-gemeenschap en ging studeren aan een universiteit. Niet toevallig zijn er dus wel wat overeenkomsten tussen haar en het filmpersonage Mikuan.

Cultuurkaping

Filmregisseur Myriam Verreault was heel bewust op zoek naar een boek over de Innu-cultuur dat ze kon verfilmen. Ze wilde niet zomaar zelf een scenario schrijven omdat ze bang was dat ze zich schuldig zou maken aan culturele toe-eigening of cultuurkaping. Culturele toe-eigening wordt in het Engels ook wel cultural appropriation genoemd. Het is een fenomeen dat in de mode- en filmwereld steeds meer onder vuur ligt. Weet jij wat cultuurkaping is? Lees het bijhorende artikel voor meer info.

Vind je het terecht dat Verreault, als blanke regisseur, niet zomaar een film kan maken over een andere cultuur dan de hare? En vind je dat ze dit probleem slim heeft opgelost door inspiratie te zoeken in een boek dat geschreven werd door een Innu?

Inspiratie vs. adaptatie

Wellicht heb je wel eens een film gezien die gebaseerd was op een boek. Misschien heb je ook wel eens een boek gelezen waarvan je ook de verfilming zag. In dat geval is een vaak gestelde vraag: wat was beter - de film of het boek? Die vraag is moeilijk te beantwoorden, want een speelfilm is een heel ander medium dan een roman. Wat goed leest op papier, levert niet altijd mooie beelden en geluiden op. Het is een beetje als appels vergelijken met peren.

In het geval van KUESSIPAN is de vraag 'Wat is beter?' nog moeilijker. KUESSIPAN is weliswaar een verfilming van een boek, maar film en boek vertellen niet hetzelfde verhaal. De film is slechts geïnspireerd op het boek, het is geen letterlijke adaptatie. Regisseur Myriam Verreault probeerde het gevoel dat het boek op haar achterliet te vangen in een film. Hiervoor kreeg ze gelukkig hulp van de schrijfster Naomi Fontaine, die haar hielp bij het schrijven van het scenario.

Hoe zou jij de gevoelens benoemen die de film bij je opwekte? Geeft de film jou zin om de gedichtenbundel te lezen die als inspiratie diende voor het verhaal?

Poëzie

Het boek KUESSIPAN is geen gewone roman, nee, de beschrijvingen die erin staan lijken meer op gedichten. Het heeft zelfs geen duidelijk verhaal. Regisseur Myriam Verreault snoof de sfeer van het boek op en probeerde het vervolgens te vatten in een vertelling - in beelden en geluiden... Dat was geen gemakkelijke opdracht.

 

Heb jij een favoriet gedicht? Nee? Je kan er eentje zoeken op bovenstaande website. Hoe zou jij deze tekst omzetten in één beeld? Let op: het is poëzie, dus probeer niet te letterlijk te denken. Maak vrije associaties en ga op zoek naar visuele symboliek die hetzelfde gevoel oproept als de tekst.

Titel

De titel KUESSIPAN betekent 'jouw beurt' of 'aan jou' in Innu-taal.

 

Wat heeft die titel te maken met de film volgens jou? Zou jij een andere titel aan de film geven? Welke?

Het meisje met de ronde buik

Veel van de teksten die Mikuan schrijft en die hardop worden voorgelezen in de film, komen uit het boek van Naomi Fontaine. Ook het zinnetje aan het einde van het verhaal over 'het meisje met de ronde buik' komt rechtstreeks uit het boek.